Eksisterende anlæg og anlæg med forudgående tilsagn

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning

Du skal have et tilsagn om nettoafregning fra Energistyrelsen, for at kunne ansøge om afgørelse om nettoafregning. Anlægget skal være nettilsluttet inden 2 år fra tilsagnet er givet, og du skal søge om afgørelse om nettoafregning senest 30 dage efter, at anlægget er nettilsluttet.

Reglerne for nettoafregning står beskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsen BEK nr. 1044 af 27/05/2021 jf. BEK nr. 2657 af 28/12/2021.

Hvis du vil ansøge om afgørelse om nettoafregning som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med MitID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om afgørelse om nettoafregning som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.