Teknologikatalog for fornybare brændstoffer

Kataloget er fra 2017 og er i marts 2018 udvidet med termisk forgasning og elektrolyse. Den seneste store opdatering af samme katalog var i september 2018, og inkluderer 11 avancerede konverteringsteknologier.

Læs mere her:

Teknologikatalog for fornybare brændstoffer - Opdateret april 2022

 Datablade for produktion af fornybare brændstoffer - Opdateret april 2022

 

 

Filip Gamborg
Fuldmægtig (+45) 3392 6711
Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528