Teknologikatalog for fornybare brændstoffer

Kataloget er fra 2017 og er i marts 2018 udvidet med termisk forgasning og elektrolyse. Den seneste store opdatering af samme katalog var i september 2018, og inkluderer 11 avancerede konverteringsteknologier.

Læs mere her:

Teknologikatalog for fornybare brændstoffer - juni 2017 - Opdateret februar 2019

 Datablade for produktion af fornybare brændstoffer - juni 2017 - Opdateret februar 2019

 

 

Filip Gamborg
Fuldmægtig (+45) 3392 6711
Thomas Mandal Østergaard
Fuldmægtig (+45) 3392 6691
Thøger Kiørboe
Specialkonsulent (+45) 3392 7591
Jacob Hjerrild Zeuthen
Chefkonsulent (+45) 5167 4304
Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528