Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme

Der eksisterer et samlet katalog om el og fjernvarme-produktionsteknologier. Kataloget blev udgivet første gang i august 2016. Det opdateres løbende med nye beskrivelser af teknologier, og oftest opdaterede beskrivelser af teknologier, der allerede er beskrevet, men som der er kommet ny viden om. 

Der har hidtil eksisteret et katalog fra maj 2012, indeholdende teknologier, hvis beskrivelser og data ikke er blevet opdateret efter 2015. Beskrivelser og data fra dette katalog blev flyttet over i 2016 kataloget, også selv om de ikke er blevet opdateret. Det er beskrevet i starten af ethvert kapitel, hvornår pågældende teknologi er blevet opdateret sidst.

Udover selve teknologibeskrivelserne, er der for nogle teknologier udarbejdet særskilte notater. Disse notater er typisk udarbejdet i forbindelse med, at der er foretaget en opdatering, som ikke har fulgt den normale proces for teknologiopdateringerne (den normale proces er beskrevet i metodenotatet). Dette vil typisk være, hvis der er observeret en hurtigere udvikling i en teknologi end forventet, og der dermed er behov for hurtigt at opdatere data. Notaterne beskriver typisk hvorledes nye data er fundet. Notaterne sendes ud til ekstern kommentering, ligesom teknologibeskrivelserne gøres ved en almindlig opdatering.  En del af notaternes indhold indarbejdes herefter i de kvalitative kapitler i teknologikataloget. Der kan dog findes information i notaterne, som ikke er i teknologikataloget.

Læs mere her:

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme - august 2016 - Opdateret november 2019

Notater vedr. opdateringsprocessen af eksemplariske teknologier (vind- og solenergi) – bemærk at disse opdateringer er forældede og at der findes nye teknologiantagelser i det nuværende teknologikatalog:

Notat for opdatering af data for tagplacerede solcelleanlæg april 2018

Notat om opdatering af data for store solcelleanlæg oktober 2017

Notat for opdatering af data for havvind juni 2017

Notat for opdatering af data for kul kraft varme maj 2017

Dataark for de el- og fjernvarmeteknologier, der er opdateret, er samlet i én Excel-fil. Tabellerne med data for øvrige teknologier i kataloget fra 2012/2015 er tilgængelige i Excel-format opdelt efter teknologikategori:

Dataark for el og fjernvarmeproduktion - august 2016 - Senest opdateret november 2019

Thøger Kiørboe
Specialkonsulent (+45) 3392 7591
Filip Gamborg
Fuldmægtig (+45) 3392 6711
Thomas Mandal Østergaard
Fuldmægtig (+45) 3392 6691
Jacob Hjerrild Zeuthen
Chefkonsulent (+45) 5167 4304
Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528