CO2-rapportering og -returnering

CO2-rapportering

Kvoteomfattede virksomheder skal rapportere udledning af drivhusgasser senest 31. marts hvert år. Energistyrelsen fastsætter dog hvert år en anbefalet (tidligere) tidsfrist. Denne tidsfrist skyldes helligdage og weekender, og skal sikre korrekt overførsel af verificeret udledningstal til Kvoteregisteret. 

For at kunne rapportere, skal du være opmærksom på følgende:

  • Der skal bruges MitID for at kunne få adgang til Energistyrelsens elektroniske indberetningssystem EDO (EnergiDataOnline). 
  • Overvågningsplanen skal være godkendt eller signeret og parat til godkendelse.
  • Der skal være lavet en aftale med en akkrediteret verifikator.

Rapporteringen foretages ved at bruge den digitale rapportering (EDO).

Fordelene ved at bruge EDO er blandt andre:

  • Stamdata og metodetrin er udfyldt på forhånd.
  • Standardfaktorerne er indsat på forhånd, hvor dette er relevant.
  • Beregning af CO2–udledning foretages automatisk.
  • Verifikator kan indberette verifikationsrapport digitalt. 
  • Energistyrelsen overfører verificeret udledning til Kvoteregistret.
  • Kvoteomfattede virksomheder kan give tredjepart fuldmagt til at indtaste data. Denne fuldmagt gives digitalt i EDO.
  • Adgang til online overvågningsplaner og CO2-rapporteringer.

Besøg Energistyrelsens EnergiDataOnline (EDO).

Energistyrelsens standardfaktorer for 2023

Energistyrelsens standardfaktorer for tidligere år (2005-2023)

Godkendelse af Energinet.dk’s fastlæggelse af brændværdi og CO2-emissionsfaktor for naturgas

Der gælder særlige forhold vedrørende biomasse, biobrændsler og bionaturgas. Læs mere på Overvågningsplan og udledningstilladelse, hvor du også kan læse mere om kravene til overvågningsplanen. 

Bemærk: Det er den kvoteomfattede virksomheds ansvar, at der er sket en fyldestgørende rapportering til Energistyrelsen samt en korrekt returnering af kvoter i Kvoteregisteret inden for ordningens tidsfrister.

Returnering af kvoter

Returneringen foregår elektronisk i den danske del af EU's CO2-kvoteregister. Der returneres en kvote pr. udledt ton CO2 i det foregående år. Tidsfristen for returnering af kvoter er senest den 30. april hvert år. 

Du kan læse mere om Kvoteregisteret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Du kan læse mere om kvoter og kreditter på siden Tildeling af gratiskvoter og kreditlofter

Du kan læse om sanktioner ved overtrædelse af tidsfristerne for rapportering og returnering på siden Sanktioner.

Offentliggørelse af verificerede CO2-udledninger og returnerede kvoter

Her kan du finde en række udgivelser, der dokumenterer CO2-udledningen og relaterede emner:

Yderligere offentliggørelser kan findes hos EU-Kommissionen og i Energistyrelsens nyhedsarkiv

Kontakt

Rikke Brynaa Lintrup
Specialkonsulent (+45) 3392 7530
Cecilie Sørensen
Fuldmægtig (+45) 3395 4265