Kvotetildeling 2021-2030

Kvotetildeling 2021-2030

Her kan du læse mere om processen for fastlæggelse af kvotetildelingen for 4. kvotehandelsperiode.

Fra 2021 og fremadrettet vil listen over produktionsenheder som er berettigede til gratistildeling blive opdateret hvert femte år. Kvotetildelingen vil tilsvarende 3. kvotehandelsperiode blive baseret på benchmarkværdier, som fastlægges på EU-niveau. Benchmarks bliver opdateret til hver femårsperiode for at afspejle teknologiske fremskridt.

Som en del af forberedelserne til kvotetildelingen for 2021-2015 skal medlemsstaterne ifølge kvotehandelsdirektivet sende en liste med oplysninger om produktionsenhederne til Europa-Kommissionen senest d. 30. september 2019. Produktionsenheder kan ikke tildeles gratiskvoter, hvis oplysningerne ikke er fremsendt til Kommissionen i tide.

Ansøgning om tildeling af gratiskvoter for 2021-2025 skal fremsendes til Energistyrelsen senest d. 14. juni 2019. Ansøgningen skal bestå af en verificeret baselinedatarapport, en verificeret overvågningsmetodeplan samt en positiv verifikationsrapport.

Gratiskvoterne tildeles på basis af fælles EU-regler. Reglerne for gratistildelingen fremgår af FAR (Free Allocation Rules)-forordningen. Læs forordningen i dansk version. Læs bilag til forordningen.

Energistyrelsen har udarbejdet en informationsfolder, som beskriver væsentlige ændringer i tildelingsreglerne samt ansøgningsprocessen. Energistyrelsen anbefaler dog at driftsledere sætter sig ind i reglerne i FAR-forordningen. 

Vi vil informere mere om de nye regler samt ansøgningsprocessen på vores årlige Roadshow, som i år afholdes d. 29. januar i København og d. 31. januar i Horsens.

Tidslinje og vigtige datoer

  • 29. januar i København og 31. januar 2019 i Horsens: Roadshow  
  • 14. juni 2019: Deadline for fremsendelse af verificeret metodeplan og ansøgningsskema til Energistyrelsen
  • 30. september 2019: Deadline for Energistyrelsen sender grundlaget for tildeling til EU-Kommissionen
Ordliste

Overvågningsmetodeplan: monitoring methodology plan (MMP)

Ansøgningsskema: baselinedatarapport (BDR)

Carbon leakage: flytning af udledning til lande/regioner uden eller med lavere reduktionsforpligtelser

Retsakter

Free Allocation of Emmission Allowances Regulation (FAR) – oversendt til EP og rådet, endelig ikrafttræden februar 2019

Akkreditering og Verifikation AVR – vedtaget

EU’s kvotedirektiv – konsolideret

CL-listen 2021-2030 i offentlig høring på EU-Kommissionens hjemmeside

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal ansøgningen indeholde?
  1. Baselinedatarapport (verificeret)
  2. Overvågningsmetodeplan (verificeret)
  3. Verifikationsrapport

Du skal bruge EU's skabeloner til disse tre dokumenter. De forventes klar januar/februar 2018. Mere information kommer senere.

Hvad indebærer verifikationen af tildelingsansøgningen?
  • Verifikator skal være akkrediteret til tildelingsreglerne
  • Verifikationsbesøg er obligatorisk for alle, som ønsker tildeling
  • Både overvågningsmetodeplan og ansøgning skal verificeres
Mette Nygaard Madsen
Bachelor (+45) 3392 7916
Kathrine Roaldsdatter Fink
Fuldmægtig (+45) 3392 7798