Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm

De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter på hhv. land og havet vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere hhv. de landbaserede- og havbaserede anlæg. Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelene skal desuden tage højde for den resultaterne fra miljøvurderingen af planen for Energiø Bornholm og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres. Først efter gennemført VVM for projekterne på havet kan Energistyrelsen træffe afgørelse om etableringstilladelse til selve havvindmølleparken.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm og de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for landanlæggene, mens det bliver den udpegede koncessionsvindere der er bygherre for havvindmølleparkerne.

1. offentlighedsfase for miljøvurdering af planen

Til miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm gennemføres en fem ugers høring i perioden 8. november til 13. december 2021, hvor alle interessenter har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til høringsmaterialet, samt forslag og idéer til emner, som skal indgå i det videre arbejde.

I den samme periode bliver der foretaget en høring af nabostater (Sverige, Tyskland og Polen) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (ESPOO-høring) i henhold til ESPOO-konventionen.

Høringsbrev
Idéoplæg
Notat om rammerne for det kommende planforslag for Energiøen
Udkast til afgrænsningsudtalelse

Espoo-consultation

Ramy
Projekt decyzji dotyczącej zakresu raportu 
Rahmen
Entwurft einer Stellungsnahme zur Abgrenzung 

Online Informationsmøde

Energistyrelsen og Energinet afholder et online informationsmøde d. 25. november kl. 15:30 -17:00 om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm. Tilmelding til arrangementet foregår her

 

Susannah Keller Finn
Fuldmægtig (+45) 3395 0912