Miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II (Nord og Syd)

Miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II (Nord og Syd)

Læs om miljøvurderingsprocessen for Kattegat II og Kriegers Flak II – herunder tidsplan for høringer og høringsmateriale.

Miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II (Nord og Syd) har til formål at vurdere på et strategisk niveau de sandsynlige miljøkonsekvenser forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

1. offentlighedsfase vedr. miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II (Nord og Syd)

Energistyrelsen gennemfører en offentlig høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II. Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker i Kattegat II og Kriegers Flak II til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II. 

Miljøvurderingen af planen for Kattegat II og Kriegers Flak II, og herunder idéhøringen, igangsættes på baggrund af den politiske Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022, selvom der fortsat mangler en endelig politisk beslutning om placering af de konkrete havvindmølleparker. Dette foretages for at understøtte, at parkerne kan etableres rettidigt ift. Klimaftalens målsætning om etablering inden udgangen af 2030. 

Idéhøringen løber i perioden mandag den 6. marts til fredag den 31. marts 2023

Vi skal have dine idéer og forslag senest fredag den 31. marts kl. 12.00. Disse skal sendes skriftligt pr. e-mail til postkassen: kg2kf2@ens.dk

I den samme periode bliver der foretaget en høring af nabostater (Tyskland, Sverige og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (ESPOO-høring) i henhold til ESPOO-konventionen. I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed for ESPOO-konventionen.

Høringsmaterialet finder du under "Høringsmateriale" nedenfor.

Drop-in møder

Energistyrelsen og Energinet afholder et drop in-møde for hvert område i forbindelse med denne idéhøringen. Der vil ikke være oplæg, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen og Energinet om planen og den efterfølgende proces mod et etableret projekt. Vi sørger for lidt kaffe og lidt sødt. Alle er velkomne uden tilmelding.

  • For Kriegers Flak II: torsdag den 16. marts 2023. Interesserede er velkommen torsdag den 16. marts mellem kl. 15 og kl. 18:30 på Rødvig Kro & Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig Stevns. 
  • For Kattegat II: tirsdag den 21. marts 2023. Interesserede er velkommen tirsdag den 21. marts mellem kl. 15 og kl. 18:30 på Kysthotellet, Kystvej 26, 8500 Grenå. 

 

Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen af planerne for Kattegat II og Kriegers Flak II.

Energistyrelsen forventer at sende resultatet af miljøvurderingen af planerne i 2. offentlig høring i første halvdel af 2024. 

Der vil ud over miljøvurderingen af planerne også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af de konkrete projekter på havet og på land, med inddragelse af offentligheden via høringer.

Kontakt

Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835
Anders Møller Jørgensen
Fuldmægtig (+45) 3395 5113