Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg

Dette teknologikatalog indeholder data for en række teknologier til individuel opvarmning og er udgivet første gang i august 2016. Der beskrives opvarmningsteknologier, som kan anvendes i enfamilieshuse og til blokvarme i lejlighedsbyggeri. Seneste opdatering skete i marts 2018, hvor kapitler om brændselscelle-baseret micro kraftvarme er inkluderet.

Det første katalog om individuelle opvarmningsteknologier blev udgivet i 2012 og indeholdt også kapitler om fjernvarmenet og elnet. Teknologibeskrivelser og dataark om fjernvarme-, el  og gasnet findes i dag i Teknologikatalog for distribution og transmission af el, gas og fjernvarme.

Læs mere her:

Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg 2016 opdateret marts 2018 

Datablade for individuelle varmeanlæg opdateret marts 2018

Foruden de i det ovenstående katalog beskrevne varmeteknologier arbejder Energinet.dk med hybridvarmepumper, som kan anvendes som supplement til opvarmning. Læs mere om hybridvarmepumper på  energinet.dk 

Thøger Kiørboe
Specialkonsulent (+45) 3392 7591
Thomas Mandal Østergaard
Fuldmægtig (+45) 3392 6691
Filip Gamborg
Fuldmægtig (+45) 3392 6711
Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528